• Boomfeestdag: geen woorden maar daden tijdens Nationale Klimaattop26.10.2016

  Stichting Nationale Boomfeestdag zet zich al bijna 60 jaar in voor een groene toekomst met, door en voor kinderen. Eigenlijk is Boomfeestdag de voorloper van Klimaatmaatregelen want al in 1957 wat het planten van bomen een maatregel voor een beter klimaat. Vandaar dat ze woensdag aanstaande niet ontbreekt tijdens de Klimaattop in de Van Nelle-fabriek.

  Niet alleen om mee te praten en te ondertekenen, maar ook om concreet iets te doen: iedere bezoeker kan namelijk voor 5 euro een boom kopen om daarmee zijn/haar deelname aan de top klimaatneutraal te maken. Deze bomen gaan groeien in Flevoland in het KlimaattopBos dat de Stichting en Staatsbosbeheer tijdens de top aanbieden. Het streven is de bomen op 22 maart 2017, tijdens het 60-jarig jubileum van Stichting Nationale Boomfeestdag, in dit KlimaattopBos te planten.

  Feit
  Het eerste succes voor de Klimaattop is dus een feit, want…. met dit bos en deze eerste bomen, worden de eerste hectares van 100.000 ha uit het Actieplan Bos & Hout daadwerkelijk gerealiseerd.

  Ratelpopulier
  De deelnemers die een boom kopen, mogen als dank een wens-voor-de-aarde bedenken en in de aanwezige KlimaattopBoom hangen. Tijdens de slotsessie dragen kinderen de boom binnen en overhandigen deze Ratelpopulier aan staatssecretaris Dijksma. Hiermee wordt tot uiting gebracht dat alle klimaatmaatregelen genomen worden om kinderen een leefbare toekomst te bieden.

  Niet alleen is Boomfeestdag medeondertekenaar van het Actieplan Bos & Hout, maar een aantal Boomfeestdag-kinderen praat samen met leeftijdgenootjes tijdens de KinderKlimaattop over deals die ze gezamenlijk willen gaan sluiten om ook zelf iets te betekenen voor het klimaat. Zo gaan kinderen namens Boomfeestdag en Scouting Nederland bijvoorbeeld praten over hoe ze bij de 1000 scoutinggroepen van ons land 20.000 bomen kunnen planten.

  Bruinisse
  In het verlengde van de Klimaattop in Rotterdam wordt in Bruinisse op parkeerplaats Westkop, door Boomfeestdag en Rijkswaterstaat het BioBased-event georganiseerd. Hier zijn van biomassa gemaakte lantaarnpalen, vangrails, picknick-banken en verharding geplaatst. Biomassa en bomen liggen in elkaars verlengde en vandaar dat er ook bomen worden geplant: Directeur-Generaal Dronkers (Ministerie van I&M), Zeeland-Gedeputeerde Van der Maas en Hoofdingenieur-Directeur Jacobs van RWS planten samen met kinderen 12 Ratelpopulieren en 100 duindoorns.

  « ga terug