• Bijdrage van dak- en gevelgroen aan volgebouwde steden18.09.2013

    Groene ruimten in de stad zijn een leverancier van diensten als het gaat om het leefbaar houden van de stad. Het traditionele groen op maaiveldniveau speelt hierin de hoofdrol. Maar specifieke stadsproblemen als zomerhitte en wateroverlast na stortbuien doen zich vooral voor in volgebouwde binnensteden. En daar is de ruimte op maaiveldniveau beperkt.

    Een mogelijke oplossing is dak- en gevelgroen. De vraag is: werkt dat net zo goed?

    In opdracht van het ministerie van Economische Zaken analyseerde Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (onderdeel van Wageningen UR) de literatuur op dit gebied. Hoofddoel was een antwoord te vinden op de vraag welke bijdrage de toepassing van dak- en gevelgroen kan leveren aan de realisatie van groene diensten voor steden.

    Lees hier het artikel »

    « ga terug