• Amsterdamse politieke partijen besteden aandacht aan groen in verkiezingsprogramma's05.11.2013

  In de partijprogramma’s van de Amsterdamse politieke partijen wordt veel aandacht besteed aan groen in de stad. VVD, CDA, GroenLinks, D66 en PvdA zijn zich allen bewust van de waarde van groen. Een greep uit een aantal (concept)programma’s laat zien dat de partijen ook in de komende jaren willen blijven investeren in een groene vitale stad.

  Opvallend is dat, ondanks de grote bezuinigingsopgave die de gemeenten de komende jaren hebben, deze partijen laten zien voor het groen te willen gaan. Dit vanwege het aantrekkelijke vestigingsklimaat, de gezondheidseffecten die het oplevert, bevordering van de biodiversiteit en de ecologische hoofdstructuur. Positieve ontwikkeling, waarbij het groen als een multifunctioneel product wordt verwerkt in de openbare ruimte waar het naast de economische baten zeker ook allerlei maatschappelijke voordelen oplevert.

  VVD:  ‘Investeren in parken voor aantrekkelijk vestigingsklimaat’
  ‘Voor het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte wil de VVD daarom meer middelen vrijmaken. Nieuw in de top 10 van belangrijke vestigingsvoorwaarden zijn aantrekkelijke parken. Amsterdam heeft veel parken, maar benut ze te weinig. Veel parken zijn saai, ongezellig, bieden geen voorzieningen en worden zelfs op mooie dagen slecht bezocht. We pakken de parken aan. Hier gaat meer geld heen in plaats van minder. Bovendien, een opgeruimde stad is ook een veilige stad.’
  Naar het programma »

  CDA:  ‘Hecht zeer aan ecologische hoofdstructuur’
  ‘Het CDA hecht zeer aan de ecologische hoofdstructuur. De groene scheggen in de stad mogen niet worden bebouwd. Ook wil de partij biologisch bermbeheer waar mogelijk in de hele stad. Dat betekent bijvoorbeeld dat bermen worden ingezaaid met bloemen, en pas laat in het jaar worden gemaaid. Dat draagt ook bij aan een honingbij-vriendelijkere stad. Tot slot wil het CDA de aanleg van groene muren en daken stimuleren. Redenen hiervoor zijn: groene daken helpen om regenwater op te vangen, zuiveren de lucht, vergroten de biodiversiteit in de stad en zijn vaak mooi. Dat geldt ook voor groene muren.’
  Naar het programma »

  GroenLinks:  ‘Een leefbare  stad is een groene stad’
  ‘Mensen die in een groene omgeving wonen zijn gezonder en hebben minder last van stress. Alle reden om zuinig te zijn op het groen dat we hebben en extra bomen en struiken te planten waar dat kan. GroenLinks koestert dan ook haar parken en de groene parels. Meer groen in de buurt wordt graag samen met de inwoners gerealiseerd. De groene scheggen van Amsterdam steken diep de stad in en vormen de stedelijke hoofdgroenstructuur. De versterking van deze structuur heeft prioriteit.’
  Naar het programma »

  D66:  ‘Meer groen in en rond de stad voor mens en dier’
  Groen in de stad, van het Westerpark tot het Wertheimpark en van gevel- en moestuintjes, zichtgroen, groene daken, groene schoolpleinen tot aan stadslandbouw, dragen daarmee allemaal bij aan een leefbaar en aantrekkelijk Amsterdam. Het feit dat je vanuit het centrum van Amsterdam in tien tot twintig minuten in een (agrarisch) groengebied (‘’scheg’’) kunt zijn maakt Amsterdam een unieke wereldstad. Dieren krijgen zo de ruimte. D66 wil Amsterdammers meer betrekken bij het groen in de stad. Initiatieven als ’’Op de schop’’ (om braakliggende terreinen tot natuurspeelterreinen voor kinderen om te bouwen) verdienen daarbij steun.

  Central Park-achtige aanpak
  D66 kiest bij het behouden van de scheggen voor een Central Park-achtige aanpak: de grenzen zijn hard en definitief, het gebied erbinnen toegankelijk voor iedereen en het gebruik ervan divers maar gelimiteerd (om onwenselijke vormen van  gebruik, verrommeling en voortgaande aantasting van de randen tegen te gaan). Investeringen in de toegankelijkheid en kwaliteit zullen leiden tot een enorme (economische) impuls voor de stad zoals het Millenium Park in Chicago en het Park Citroën in Parijs al bewijzen. Biodiversiteit draagt bij aan een betere balans in de natuur, maakt lucht en water schoner en draagt zo bij aan een leefbaarder Amsterdam. De ecologische hoofdstructuur (EHS) van Amsterdam wordt beschermd en waar mogelijk verbeterd  (bijvoorbeeld door betere aaneensluiting van groengebieden).
  Naar het programma »

  PvdA Zuidoost:  ‘burger wordt gevraagd actief mee te doen’
  Om de wijken leefbaar, groen, heel en veilig te houden wordt de burger gevraagd om actief mee te doen in de wijk. De bezuinigingen maken de enorme uitgaven niet meer mogelijk. Burgers moeten zich actiever ontfermen over hun wijk om de schoonheidsgraad op peil te houden. De PvdA vindt het van belang dat alle parken die Amsterdam Zuidoost rijk is (Bijlmerpark, Gaasperpark, Bijlmerweide en Hoge Dijk) goed worden onderhouden en toegankelijk blijven voor alle bewoners van Zuidoost. De PvdA vindt dat we in de wijken meer ruimte moeten bieden voor eigen initiatief. Kleine niet gebruikte grasvelden moeten door bewoners kunnen worden verfraaid en worden beheerd. Schooltuintjes en kinderboerderijen brengen het opgroeiend kind in contact met de waarde van ons milieu.
  Naar het programma »  

  Dossier gemeenteraadsverkiezingen
  Relevante informatie - bestaande uit nieuwsberichten, onderzoeken etc - aan die u kunt gebruiken bij het opstellen van de programma's voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ga naar het dossier gemeenteraadsverkiezingen »

  « ga terug