• Amsterdam trekt €2 miljoen uit voor groen in de buurt07.05.2018

  De gemeente Amsterdam heeft jaarlijks 2 miljoen euro beschikbaar gesteld om iets nieuws aan groen in de buurt aan te leggen. Maar ook om het bestaande groen op te knappen, bijvoorbeeld plantsoenen of parkjes. 

  De subsidie voor groene buurtinitiatieven is maximaal € 5000,- per initiatief. Daar staat wel iets tegenover: dat de inwoners zorgen voor het onderhoud. Daarover en over wat er precies komt, worden afspraken gemaakt met een medewerker van het stadsdeel. En als het om wat grotere projecten gaat, dan moet de initiatiefnemer eerst zelf steun van de buren regelen. Wil iedereen wel die boompjes in de straat? Ook moet het groen passen bij de uitstraling van de buurt én voor iedereen toegankelijk zijn. Geld voor het opknappen van een eigen (gevel)tuintje valt niet onder de financiële maatregel.

  Groen maakt blij
  Waar is al dat groen nou voor nodig en waarom stelt de gemeente hier zo veel geld voor beschikbaar? Allereerst: veel mensen worden blij en ontspannen van wroeten in de aarde en zien wat er opkomt. Door groen in de buurt ontstaat er bovendien sneller een buurtgevoel. Kinderen kunnen fijner spelen dan enkel op stenen. Maar niet alleen mensen, ook bijen, vlinders en vogels komen af op groen. En dat is goed voor de natuur.

  Bewegen
  Behalve dat groen zuurstof oplevert, nodigt een groene buurt ook uit om te bewegen. Wat is er lekkerder dan een stukje wandelen, fietsen of hardlopen in het groen? Groen in de stad is goed voor iedereen.

  Tegel eruit, groen erin
  De roep om groen in de stad wordt ook steeds luider, nu het klimaat verandert. Zomers en winters worden steeds wisselvalliger met meer wind en regen, hitte en droogte. Groen is nodig om dat regenwater op te vangen. En om de hitte op zomerse dagen te dempen.

  Meer informatie www.amsterdam.nl/groenebuurt.

  Bron:
  Gemeente Amsterdam

  « ga terug