• Amsterdam Rainproof stimuleert inwoners stad regenbestendig te maken09.12.2014

  Extreem weer komt steeds vaker voor en dat maakt met name steden kwetsbaar. Riolen zijn niet geschikt voor extreem grote hoeveelheden regen en een steeds groter deel van de stad is verhard met gebouwen, asfalt en betegelde tuinen. Het water kan bij hevige regenval moeilijk weg.

  Amsterdam Rainproof is een programma dat Amsterdammers stimuleert om bij veranderingen aan daken, tuinen, straten en parken, maatregelen te nemen om de stad meer regenbestendig te maken. Het gaat bijvoorbeeld om waterdoorlatende bestrating, groene daken of geveltuintjes.

  Lopende initiatieven
  Deze maatregelen worden steeds vaker meegenomen in lopende initiatieven. Bijvoorbeeld wanneer een bewoner zijn tuin onder handen neemt, een beheerder de straat herprofileert, een wijk wordt getransformeerd of een nieuwbouwproject wordt gepland.

  Programma
  Het programma van Amsterdam Rainproof bestaat onder meer uit het opzetten van een netwerkorganisatie waarin overheid, bewonersinitiatieven, broedplaatsen en buurtgroepen, bedrijven, kennisinstituten en sociale platforms participeren. Ook is er een digitaal platform waarop kennis wordt gedeeld en partijen elkaar kunnen vinden.

  Meer informatie: Groen maakt stad klimaatbestendiger

  Bron:
  Innovatie2014.uvw.nl

   

  « ga terug