• Ambitie provincie Overijssel: Alle schoolpleinen in groen in 202510.09.2018

  De Prijsvraag voor het Groenste Schoolplein van Overijssel liet in 2017 al zien dat er onder scholen groot animo is voor de ‘groene schoolplein beweging’ in Overijssel. Provinciale Staten van Overijssel heeft de ambitie van het Koersdocument ‘Natuur voor Elkaar’ onderschreven: alle schoolpleinen in Overijssel groen in 2025! Er is een aanpak uitgewerkt om die ambitie waar te maken.

  Half september 2018 ontvangen alle scholen in Overijssel een enquête. De uitkomsten leveren een benchmark op, waarmee de provincie haar aanpak verder aanscherpt. Via een Denken-Doen-Leren aanpak gaan ze aan de slag. De provincie bouwt een ‘ontzorgstructuur’ op om scholen zo goed mogelijk te faciliteren bij hun groene plannen. Ook wordt gewerkt aan het oprichten van een fonds om financieel een bijdrage te kunnen leveren aan de kosten. Hiervoor wordt actief op zoek gegaan naar sponsors.

  Samenwerking
  Vier partners werken nauw samen in dit traject: Natuur en Milieu Overijssel, IVN Overijssel, Springzaad en provincie Overijssel. Er wordt gebouwd aan een netwerk om elkaar in Overijssel te kunnen inspireren, enthousiasmeren en waar nodig de helpende hand te bieden. Dit laatste kan door het delen van kennis, kunde en/of financiële middelen. Meer info zie: www.groeneschoolpleinenoverijssel.nl.

  Op 12 september vindt de eerste netwerkbijeenkomst plaats. Hier wordt de aanpak besproken met ervaringsdeskundigen, ontwerpers van groene schoolpleinen, experts in buiten lesgeven, scholen die als ambassadeur willen optreden, hoveniers en met alle anderen die een steentje bij willen dragen aan het vergroenen van de Overijsselse schoolpleinen. Meedoen? Meld je hier aan.

  Bron:
  Provincie Overijssel

  « ga terug