• Aandacht voor groen en water in en om Breda07.12.2015

  Gemeente Breda is samen met partners als waterschap, provincie, Staatsbosbeheer en groene partijen bezig om de natuur in en om de stad te behouden en te versterken.

  In het projectenoverzicht ‘Groen en Water’ dat het college heeft vastgesteld, staan alle projecten die lopen, zijn afgerond, of die gaan beginnen overzichtelijk bij elkaar. Deze coalitieperiode is er € 2,5 miljoen beschikbaar voor natuurprojecten

  Een greep uit de projecten die  in gang zijn gezet of  gaan lopen:
  - Door het onderling verbinden van natuurgebieden in en om de stad, de zogenoemde ecologische verbindingszones ontstaat er een goede leefomgeving voor dieren en planten en zijn er veel mogelijkheden om te wandelen en te fietsen. Een aantal zones zoals Weerijs-Noord en Zanddreef is al gerealiseerd. Tussen de Molenschotse Heide en het Chaamse Broek komt een ecologische verbindingszone speciaal om leefruimte te geven aan de boomkikker. Onderdeel hiervan is de zeven hectare natuur die bij Breepark komt.

  - Aan de noordkant van de stad heeft Breda de krachten gebundeld met Oosterhout, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de provincie Noord-Brabant voor Landschapspark De Open Linie: de groene buffer tussen Breda en Oosterhout. Inmiddels ligt er een wandelgebiedje aan het Hoeveneind, een fietsroute die door Breda en Oosterhout loopt, is de entree van de Spinolaschans onder handen genomen en zijn er zitelementen langs de route gezet. Ook de mountainbike route is uitgebreid.

  - In 2016 gaat Staatsbosbeheer circa 110 hectare in de Lage Vuchtpolder  inrichten als natte graslanden die geschikt zijn als weidevogelgebied. Deze natte natuurparel wordt gevoed met water vanuit de Waterakkers. De gemeente legt enkele redoutes aan die verwijzen naar cultuurhistorische hotspots in het gebied

  - Er komt in 2017 een recreatieve fietsverbinding vanuit het centrum van Breda via het dal van de Aa of Weerijs naar Rijsbergen en Zundert . Daarnaast komt er een plan om de cultuurhistorische en natuurwaarden van het gebied te versterken. Hiervoor stelt het college € 1,0 miljoen beschikbaar.

  - De komende tijd gaat de gemeente een aantal faunapassages aanleggen onder wegen of bruggen zodat kleine zoogdieren beter van het ene naar het andere natuurgebied kunnen komen. Ook zijn er plannen in de maak voor herinrichting van de natuur op het voormalige Seeligterrein en langs de singels.

  - Gemeente Breda legt niet alleen nieuwe natuur aan maar beheert  meer dan 1100 hectare groen waarvan 800 hectare op ecologische wijze. Dat is goed voor de diversiteit van planten, bloemen en dieren en voor de natuurbeleving in de stad.

  Groen en water
  Wethouder Paul de Beer van duurzaamheid: ‘We hebben al mooie resultaten bereikt op het gebied van groen en water. De groene gebieden in en om Breda zijn beter met elkaar verbonden en toegankelijker gemaakt voor de bewoners en bezoekers van Breda. Kijk bijvoorbeeld naar ons 500-jarig Mastbos of naar het Markdal. Deze publiekstrekker bewijst dat natuur, een aantrekkelijk woonklimaat, recreatie en biodiversiteit prima samen kunnen gaan.’

  Leefbaar houden
  'Veel en divers groen in en om de stad is van groot belang om in te spelen op de gevolgen van klimaatverandering.  Bij extreme regenval kan het water weg en bij enorme droogte zorgt het voor verkoeling. Bij de klimaattop in Parijs heb ik samen met het waterschap het belang benadrukt van steden zoals Breda die op de schaal van de eigen stad, groene maatregelen kunnen nemen om de stedelijke omgeving op termijn leefbaar te houden', aldus De Beer.

  Bron:
  Gemeente Breda

  « ga terug