• Amersfoort beschermt meest waardevolle bomen beter04.09.2013

  De 21.500 meest waardevolle bomen in Amersfoort zijn op een bomenlijst gezet. Dit zijn bomen van de gemeente, van inwoners en van organisaties en instellingen. 

  Als de gemeenteraad instemt met het voorstel van het college, geldt vanaf 1 januari 2014 voor deze bomen een kapverbod en wordt voor alle andere bomen de kapvergunning afgeschaft. Voor bomen die niet op de lijst staan, hoeven eigenaren dan geen kapvergunning meer aan te vragen als zij een boom weg willen halen.

  Zorgvuldig meewegen
  Bij nieuwe plannen en ontwikkelingen maakt de bomenlijst vooraf aan iedereen duidelijk met welke bomen rekening moet worden gehouden. Zo combineert de bomenlijst de blijvende zorg voor de bomen in de stad met het zorgvuldig meewegen van consequenties voor bomen bij nieuwe plannen en minder regels voor inwoners.

  Groene stad
  Amersfoort is een groene stad en een goede zorg voor bomen is belangrijk voor het behoud van het waardevolle groen, ook voor toekomstige generaties. Tegelijkertijd is er de wens om inwoners minder regels op te leggen en verantwoordelijkheden voor bomen met hen te delen. Met de bomenlijst wordt aan beide punten invulling gegeven. Bovendien maakt de bomenlijst bij de start van nieuwe plannen duidelijk met welke bomen rekening moet worden gehouden.

  Effect
  Daarnaast moet bij voorstellen aan de gemeenteraad over ontwikkelingen in de stad worden aangegeven wat het effect op alle bestaande bomen is. Zo wegen deze effecten mee bij besluiten. De gemeente wil bomen zo bij de start van een plan centraal stellen, en niet pas aan het einde.

  Nieuwe APV maakt bomenlijst officieel
  Het college heeft de bomenlijst vastgesteld. Ook heeft het college de afspraken vastgesteld die bepalen of een boom op de lijst komt en de criteria die bepalen of een ontheffing op het kapverbod kan worden verleend. Het college stelt nu aan de gemeenteraad voor om de kapvergunning af te schaffen en te vervangen door een kapverbod voor de bomen op de bomenlijst. Dit wordt geregeld in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Als de gemeenteraad de nieuwe APV vaststelt, is de bomenlijst vanaf 1 januari 2014 van kracht.

  Gemeente biedt bewoners onderhoudsadvies aan
  Alle eigenaren van bomen die op de lijst staan ontvangen na de vaststelling van de nieuwe APV een brief van de gemeente. In deze brief legt de gemeente uit wat dit voor hen betekent. Inwoners met een of meerdere bomen op de lijst krijgen van de gemeente een jaarlijkse veiligheidscontrole van de boom of bomen en de aanbieding voor eens in de vijf jaar een beheeradvies. Voor organisaties en instellingen (rechtspersonen) geldt dit niet. Voor organisaties en instellingen geldt wel dat het college bij de ontheffing op het kapverbod een herplantplicht op kan leggen. Bij inwoners zal het college alleen in bijzondere gevallen van die mogelijkheid gebruik maken.

  Meer informatie
  Op www.amersfoort.nl/bomen staat een kaart waarop alle bomenlijstbomen zijn aangegeven. Daar staat ook meer informatie over de werking van de bomenlijst.

  Bron:
  Gemeente Amersfoort

  « ga terug