Magazine Vitale Groene Stad

Magazine Vitale Groene Stad informeert én inspireert overheden, organisaties en bedrijven die zich professioneel bezighouden met de planning en ontwikkeling van groen in stedelijk gebied. Het magazine is een uitgave van de stichting Entente Florale in samenwerking met Elba | REC . Entente Florale is verantwoordelijk voor het uitdragen van de filosofie van de Vitale Groene Stad en organiseert daarnaast de jaarlijkse groencompetitie tussen steden en dorpen. 

Uitgaven 2018

- Nummer 2
Nummer 1

Uitgaven 2017

- Nummer 2
- Nummer 1

Uitgaven 2016

- Nummer 2 » 
- Nummer 1 »

Uitgaven 2015

- Nummer 1 »
- Nummer 2 »

Uitgaven 2014

- Nummer 2 »
- Nummer 1 »Uitgaven 2013

- Nummer 1 » 
- Nummer 2 » 

Bladen opvragen? »

Commercie
Voor de commerciële mogelijkheden voor een partnership of het plaatsen van een advertentie kunt u contact opnemen met Wendy Louwen van Elba-Rec, (0)33 870 0100 | +31 (0)64 142 1079
w.louwen@elba-rec.nl

Inhoud
Wilt u inhoudelijke informatie over het magazine de Vitale Groene Stad dan kunt u contact opnemen met Roel van Dijk van Entente Florale: rvdijk@ententeflorale.nl, 06 498 71008.