Partners

Onderstaande Nederlandse instanties onderschrijven de groencompetitie van Entente Florale Nederland:
 

 • Ministerie van Economische Zaken
  Dit ministerie staat voor een ondernemend Nederland, met een sterke internationale concurrentiepositie en met oog voor duurzaamheid. Het ministerie zet zich in voor een uitstekend ondernemersklimaat. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving.
   
 • Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG)
  VNG is de belangenbehartiger van alle Nederlandse gemeenten in Nederland.
   
 • Groenkeur
  Groenkeur is het gerespecteerde, onafhankelijke en betrouwbare selectiecriterium in de groene sector. Met dit kwaliteitskeurmerk onderscheiden particuliere en zakelijke opdrachtgevers zich op de markt.
   
 • Bouwend Nederland
  De vereniging van bouw- en infrabedrijven, is met ongeveer 4500 aangesloten bouwbedrijven de grootste ondernemersorganisatie in de bouw
   
 • Platform31
  Platform31 is de fusieorganisatie van KEI, Nicis Institute, Nirov en SEV. Platform31 werkt samen met publieke en private partijen aan de vernieuwing en verbetering van stad en regio.
   
 • ANWB
  De ANWB is in 1883 opgericht door een groepje enthousiaste fietsers, die graag wilden genieten van de mooie Nederlandse natuur. Dit uitgangspunt is sindsdien niet veranderd. De ANWB is nog steeds dé organisatie die de natuur als recreatieplek toegankelijk maakt en houdt. Uit onderzoek blijkt dat er in de directe leefomgeving grote behoefte is aan groene plekken, zoals parken, plantsoenen en waterpartijen. Daarom heeft de ANWB besloten om te investeren in stadsparken en groenpleinen te ontwikkelen.
   
 • GGD Nederland
  Uiteenlopend wetenschappelijk onderzoek toont aan dat een groene omgeving goed is voor de gezondheid. Download de brochure 'Een groene gezonde wijk'
   
 • Stichting Entente Florale Nederland
  Jaarlijks organiseert Entente Florale Nederland de nationale groencompetitie waarin dorpen en steden strijden om de titels “Groenste dorp van…” en “Groenste stad van…”. Deelname aan de competitie leert echter al snel dat groen een structureel beleidsgebied is, waar veel meer uit te halen valt dan de genoemde titel.
   
 • Vereniging Stadswerk Nederland
  Stadswerk is de vereniging voor professionals op het gebied van de fysieke leefomgeving.
   
 • Groei & Bloei
  Groei & Bloei is een vereniging van bloemen- en plantenliefhebbers, met landelijk meer dan 50.000 leden, verdeeld over 150 afdelingen.
   
 • Natuurmonumenten
  Natuurmonumenten is een vereniging die zorgt voor de natuur in Nederland. Dat doen we door natuurgebieden aan te kopen, duurzaam te beheren en door op te komen voor de belangen van de natuur.
   
 • Nederlandse Vereniging van Tuin- en Landschapsarchitectuur (NVTL)
  De NVTL zet zich in voor de kwaliteit van de tuin- en landschapsarchitectuur in Nederland. NVTL behartigt de belangen van het vakgebied op vele fronten, stimuleren de vakontwikkeling en brengen opdrachtgevers en bureaus met elkaar in contact.
   
 • Productschap Tuinbouw
  Het Productschap Tuinbouw (PT) is een samenwerkingsverband tussen werkgevers en werknemers met het doel om de Nederlandse tuinbouw sterker te maken. De Nederlandse tuinbouw heeft internationaal een grote naam opgebouwd met kennis, innovatie, vakmanschap, goede productkwaliteit, hoge productiviteit en sterke logistiek. Om de internationale concurrentieslag in de komende jaren goed aan te kunnen, staan duurzaamheid, innovatie en ketensamenwerking hoog in het vaandel van de sector.
   
 • AIPH
  De AIPH is een coördinerend orgaan dat de tuinbouw internationaal vertegenwoordigt.