Jurering en jurycriteria

De jurering voor de nationale competitie 2017 is door de stichting Entente Florale Nederland opgedragen aan een onafhankelijke jury. Die bestaat uit twee commissies; één voor de beoordeling van de deelnemende gemeenten in de categorie steden, de ander voor de categorie dorpen & kleine steden. De jury is samengesteld uit tuin- en landschapsarchitecten, ecologen, cultuurhistorici, deskundigen uit: (groene) onderwijs, hoveniers- en groenvoorzienerssector, boomkwekerijsector en leden van de vakgroep Groen, Natuur en Landschap van Vereniging Stadswerk Nederland. Bij het beoordelen van de gemeentelijke inspanningen en de resultaten daarvan, werkt de jury met objectieve en openbare criteria die specifiek voor deze competitie zijn opgesteld. Elk onderdeel van de jurering wordt beoordeeld in haar samenhang met het geheel. Aan de puntenwaardering voor de verschillende onderdelen zijn wegingsfactoren verbonden, afhankelijk van het belang van het aspect voor de totale beoordeling. De basis voor de bekroning is het eindtotaal van de puntenwaardering van de deelnemende gemeenten. De beoordeling van de jury wordt vastgelegd in een uitgebreid en vakkundig juryrapport, dat zowel conclusies als aanbevelingen bevat en tijdens de prijsuitreiking aan elke deelnemende gemeente wordt overhandigd.

Deelname aan de competitie
Deelname aan de competitie houdt in grote lijnen in dat allereerst een beleidssamenvatting ter voorbereiding van de jurering wordt opgesteld en aan de jury ter beschikking gesteld. Ook wordt er een serie vragen beantwoord en kaartmateriaal aangeleverd. Uiteraard wordt er een representatieve route uitgezet en een beoordelingsdag georganiseerd waarop de jury wordt ontvangen. Bij het begin en gedurende deze keuringsdag geeft de gemeente, eventueel in samenwerking met de bewoners(organisaties) een aanvullende presentatie.

De beoordelingsthema’s
Om elke deelnemer aan de nationale competitie Entente Florale op gelijke wijze te kunnen beoordelen hanteert Entente Florale Nederland een aantal vaste criteria. Een belangrijke bron waarop de criteria zijn gebaseerd is het boek “Groen Goed” van de Vereniging Stadswerk Nederland. De aandacht van de jury gaat uit naar zes belangrijke ‘vakinhoudelijke hoofdkenmerken’ die ieder op twee ‘kernactiviteiten’ worden beoordeeld. Aan de beoordeling hiervan zijn wegingsfactoren verbonden. De weging van het onderdeel ‘communicatie en participatie’ is niet gerelateerd aan de vakinhoudelijke hoofdkenmerken omdat deze integraal is. 

Samenstelling Entente Florale Jury

Steden                                                       

Voorzitter: Johan Vlug

Hoofdkenmerk

Patricia van Herpen

Visuele  &  ruimtelijke kwaliteit

Natascha Lensveld

Cultuurhistorie  & erfgoed

Henk Hoppenbrouwers

Sted.groenstruct. & buiteninr.

Johan Meeus

Landschap, ecol. & biodiv.

Josine van den Bogaard

Gezonde leefomg. & recreatie

CKees van Oijen

Duurzaamheid: 3M (mens, markt & milieu) & toerisme

 

Dorpen & kleine steden

Voorzitter:  Corrine Ockhuijsen

Hoofdkenmerk

Loes Lijmbach

Visuele  &  ruimtelijke kwaliteit

Edwin Raap

Cultuurhistorie  & erfgoed

Marjan Dat

Sted.groenstruct. & buiteninr.

Huib Baayen

Landschap, ecol. & biodiv.

Jaap Toet

Gezonde leefomg. & recreatie

Annemarie van de Vusse

Duurzaamheid: 3M (mens, markt & milieu) & toerisme