In het bestuur van Entente Florale Nederland hebben de volgende personen zitting:
• Drs. J.J. Spros (voorzitter)
• M. Ruijs (vice-voorzitter / penningmeester)
• Drs. J.P.T. Renkema (ANWB)
• P. Derksen (directeur Nationale Boomfeestdag)
• F. Naber (Groei&Bloei)
• H. Massop (Natuurmonumenten)
• L. Koops (Vereniging Stadswerk)
• J. Driessen (ambassadeur)
• W. Veldstra (Operatie Steenbreek)

Adviseurs:
• D. Oosthoek (Groenkeur)
• K. Janssen (begeleiding deelnemers)
• F. van Suchtelen (PR en communicatie)
• H. Kuijpers
• N. Brink (internationaal jurylid)
• J. Habets (projectleider)
• R. van Dijk (bestuursecretaris)