Groencompetitie Entente Florale

De stichting Entente Florale Nederland heeft als doel om het multifunctionele belang van het groen breed onder de aandacht te brengen van overheden, bedrijfsleven en burger.
De groencompetitie is geen einddoel op zich, maar een uitstekend middel voor gemeenten om zich te profileren als groene stad.

Wat houdt deelname aan de competitie in?
• Opstellen beleidssamenvatting
• Aanleveren basisinformatie en kaartmateriaal
• Uitzetten juryroute
• Voorbereiden en organiseren keuringsdag
• Aanleveren teksten foto’s voor promotieboekje

Wat zijn de jurycriteria?
De criteria zijn verdeeld in zes groepen. De groepen worden door een onafhankelijke jury, waarin de diverse relevante disciplines zijn vertegenwoordigd, beoordeeld op de gemeentelijke visie en de kwaliteit van inrichting, beleid en beheer. Ook onderwerpen als participatie en educatie zijn belangrijk.

Welke zijn de groepen?
1. Ruimteljike visie en kwaliteit (15%)
2. Cultuurhistorie en erfgoed (10%)
3. Stedelijk groenstructuur en buiteninrichting (stad 30% / dorp 20%)
4. Landschap, ecologische kwaliteit en biodiversiteit  (stad 20% / dorp 30%)
5. Gezonde leefomgeving en recreatie (10%)
6. Duurzaamheid; mens, markt & milieu (incl. toerisme) (15%)
7. Communicatie en participatie (5% over eindcijfer)

Bijde beoordelingwordt bij elk van deze groepen gekeken naar:
• Visie & beleid
• Ontwerp, realisatie & beheer
• Beheer & onderhoud
• Communicatie & participatie

Jurydag
• Presentatie van informatie aan de jury (max. 1uur)
• Rondgang langs juryroute van stad (max. 4uur) en dorp (max. 3 uur)