Plantmethoden

De Integrale Beplantingsmethode gaat uit van het te bereiken eindbeeld met daarbij de maximale uitgroei van de planten, zonder dat er aan de planten gesnoeid hoeft te worden.

Hiertoe is een zogenaamde beplantingsfilm (computer simulatie model) ontwikkeld die laat zien hoe de planten in het ontwerp zullen groeien over de jaren totdat de maximale uitgroei is bereikt. Deze beplantingsfilm is gekoppeld aan een programma dat het benodigde beheer berekent en ook de kosten van aanplant. Voor de integrale beplantingsmethode worden dus grotere maten bomen en heesters op onregelmatige en definitieve eindafstand aangeplant. Door de hoge aanlegkosten af te zetten tegen de lage onderhoudskosten levert de integrale beplantingsmethode een besparing op.  

Recente berichten over de integrale beplantingsmethode

Overige dossiers