Luchtkwaliteit

De Europese norm voor luchtkwaliteit wordt op veel plaatsen, naast wegen, bouwplaatsen en industrieterreinen niet gehaald. Met name in stedelijke gebieden laat de luchtkwaliteit te wensen over. Een belangrijk deel van de luchtverontreiniging veroorzaken we zelf en is vooral afkomstig van verkeer, industrie, landbouw en bijvoorbeeld het branden van open haarden. Dit veroorzaakt hoge concentraties fijn stof (PM10) en stikstofoxiden (NOx).

Economische tegenslag
Overschrijding van de normen voor luchtkwaliteit heeft tot gevolg dat in stedelijk gebied geregeld bouwprojecten worden stilgelegd. Een fikse tegenslag voor de economische ontwikkeling in de stad. Maar ernstiger is natuurlijk de gezondheidsschade door luchtverontreiniging. Na roken is luchtverontreiniging de grootste ziekmaker in Nederland. Met name kinderen en mensen met luchtwegaandoeningen hebben hieronder te lijden. Voor een gezonde leefomgeving is een verbetering van de (stedelijke) luchtkwaliteit pure noodzaak.
 
Groen levert positieve bijdrage
Bomen en planten kunnen een wezenlijke bijdrage leveren aan de verbetering van de luchtkwaliteit. Groene maatregelen zijn een bron van schone lucht en kunnen vuile lucht filteren. Beplanting in de stad en het buitengebied kan zo leiden tot een forse reductie van fijn stof en NOx in de leefomgeving. Voor een optimaal effect zijn de keuze voor boom- en plantensoorten, de plaats van beplanting en de beplantingsvorm belangrijke factoren.

Maatschappelijke cijfers en trends
• Naar schatting overlijden in Nederland per jaar 2.300 tot 3.500 mensen als gevolg van blootstelling aan piekconcentraties van fijn stof.
• Dit is exclusief de oversterfte als gevolg van blootstelling gedurende een heel leven. Deze oversterfte wordt op 12.000 tot 24.000 mensen per jaar geschat.
• De verwijdercapaciteit van een beuk met een stamdiameter van 20 centimeter (100 gram fijn stof per jaar) is gelijk aan de fijn stofemissie van een personenauto over een rijafstand van circa 1.800 kilometer.
• Een beuk met een stamdiameter van één meter compenseert op dezelfde wijze voor de hoeveelheid fijn stof die over 20.000 kilometer wordt geproduceerd door een personenauto.

De maatschappelijke baten
• Op basis van het aantal bomen en de oppervlakte stedelijk gebied in Amsterdam, roningen, ’s-Hertogenbosch en Haarlem is geschat dat totaal 13.730.447 bomen in de Nederlandse kernen staan, die samen 1,4 miljoen kg fijn stof afvangen. Dit vertegenwoordigt een waarde van bijna 28 miljoen euro per jaar. Wanneer het aantal bomen in de kernen met 10% toeneemt evenals de afname fijn stof dan heeft de jaarlijkse maatschappelijke winst een waarde van 2,8 miljoen euro.
• Een beuk legt gedurende zijn leven naar schatting 14 kg fijn stof vast. Wie bij de geboorte 10 bomen plaatst heeft daarmee in potentie de hoeveelheid fijn stof gecompenseerd voor 2 miljard km autorijden.

Meer informatie over cijfers, trends en baten vindt u in het boek Groen Loont »

Recente berichten over luchtkwaliteit

Overige dossiers