Dorpstuin Nunspeet

Dorpstuin Nunspeet is een initiatief waarbij op kleine schaal groenten en fruit worden gekweekt voor de lokale markt.De Dorpstuin wil mensen in en om Nunspeet gezonde groenten en fruit aanbieden, in de directe omgeving geteeld op natuurlijke wijze, met als doel: - Een breder aanbod van natuurlijk geteelde voeding te creëren; - Een bijdrage te leveren aan het milieu (minder milieubelasting door natuurlijke manier van telen en verminderde vervuiling door transport); - De veerkracht van de lokale samenleving te vergroten als het gaat om voedselvoorziening (rekening houdend met stijgende olieprijzen in de toekomst en daarmee samenhangende kosten voor voedselproductie en transport); - Nuttig en gezond werk te bieden aan mensen met een (langdurige) zorgvraag of mensen met behoefte aan een steun in de rug om de weg in de maatschappij te vinden; - De sociale samenhang in het dorp te vergroten, door contact met en tussen verschillende doelgroepen te steunen.

De mensen voor wie de Dorpstuin is opgezet zijn te verdelen in twee groepen: zij die de producten van de tuin kopen en zij die in de tuin een goede plek vinden om zichzelf te zijn en zich nuttig te voelen.

De Dorpstuin wil verder een plek zijn waar mensen zich welkom en nuttig voelen en waar zij zichzelf kunnen zijn. Met dat doel worden mensen van verschillende generaties en culturen actief uitgenodigd en aangemoedigd mee werken aan de Dorpstuin, van het zaaien tot de verkoop.

De dorpstuin bevindt zich momenteel nog in de opstartfase. Meer informatie (over locaties, hoe mee te doen en waar de producten te kopen) is te vinden op de website van de dorpstuin »