Maatschappelijke cijfers en trends

  • In 1980 had 6% van de jongens en meisjes van 2 tot 21 jaar overgewicht, in 1997 was dit gestegen naar bijna 11% en in 2010 was dit reeds 14%.

  • Van de Turkse jongens en meisjes is 32% te zwaar, van de Marokkaanse 27% en van de Nederlandse 14%. En waar 2% van de Nederlandse jeugd ernstig overgewicht heeft, ligt dit percentage zo’n drie tot vier keer hoger onder de Turkse en Marokkaanse jeugd (respectievelijk 8% en bijna 7%).

  • Zo’n 47% van de Nederlandse volwassenen heeft overgewicht. Obesitas wordt geconstateerd bij ruim 11,2% van de mannen en 12,4% van de vrouwen ouder dan 20 jaar. In 2015 zal ongeveer 15% van de volwassenen lijden aan obesitas.

  • Voor Nederland worden de directe kosten van overgewicht geschat op 3% tot 5% van het gezondheidsbudget, 0,5 tot 1 miljard euro per jaar. De indirecte kosten in de vorm van ziekteverzuim, verloren arbeidsjaren, uitkeringen en dergelijke, bedragen circa 2 miljard euro.


    De maatschappelijke baten
  • Wanneer door vergroening van de leefomgeving het aantal mensen met overgewicht en obesitas met 15% afneemt en de directe zorgkosten van overgewicht in gelijke mate afnemen, dan bedraagt de jaarlijkse maatschappelijke besparing op directe zorgkosten meer dan 100 miljoen euro.

  • Wanneer door vergroening van de leefomgeving het gebruik van antidepressiva bij jongeren met 10% afneemt is de maatschappelijke besparing ruim 148 duizend euro per jaar. Wanneer het gebruik van antidepressiva in totaal met 10% afneemt door vergroening van de leefomgeving, dan bedraagt de jaarlijkse maatschappelijke besparing 8,6 miljoen euro.

  • Wanneer we op basis van de verhouding jongeren met ADHD en ouderen met AHDH stellen dat 75% van mensen die ADHD-medicijnen gebruiken jongeren betreft en door vergroening van de leefomgeving 10% van deze jongeren geen medicijnen meer hoeft te gebruiken dan is de maatschappelijke besparing jaarlijks minimaal 2 miljoen euro.

Bron:
Groent Loont